Organi upravljanja

Organi upravljanja društva:


Skupština

 • Alijagić Sanela
 • Žerić Iris
 • Pašić Hasan
 • Zjakić Halid
 • Sulić Hasib

Nadzorni odbor

 • Delić Ines
 • Islamović Fadil
 • Hodžić Nijaz

Odbor za reviziju

 • Beganović Anela
 • Redžić Adnan
 • Kurić Irma