Organi upravljanja

Organi upravljanja društva:


Skupština

 • Alijagić Sanela
 • Žerić Iris
 • Pašić Hasan
 • Kozlica Aldijana
 • Sulić Hasib

Nadzorni odbor

 • Begić Ibrahim
 • Islamović Fadil
 • Hafizović Emir

Odbor za reviziju

 • Šehović Nermina
 • Redžić Adnan
 • Kurić Irma