O nama

 

Javno preduzeće ''Vodovod'' d.o.o. Bihać nastalo je 12.12.2005. godine kao pravni sljedbenik ranijeg JP ''Vodovod i kanalizacija'' nakon odluke Općinskog vijeća u ime osnivača i obaveze primjene zakona o javnim preduzećima u F BiH i Zakona o privrednim društvima.Vlasnik cjelokupne imovine je Općina Bihać koja je na ovaj način poslove i zadatke upravljanja, održavanja i korištenja sistema vodosnadbjevanja i kanalizacije povjerila novoimenovanom javnom preduzeću. Djelatnosti preduzeća su definirane Statutom i odnose se na slijedeće: zahvatanje, kondicioniranje i distribuciju vode svim korisnicima na prostoru općine Bihać kao i odvođenje oborinskih i fekalnih voda kroz nedovršen kombinirani kanalizacioni sistem.

Snadbjevanje vodom na području Općine Bihać vrši se zahvatanjem vode sa pet izvorišta i to: Klokot, Privilica,Žegar, Ostrovica i Toplica te jednog subarteškog bunara u Gati. Centralni vodovodni sistem čini jednu tehnološku cjelinu koja pokriva gradsku zonu sa nekoliko prigradskih naselja a prisutna su i tri odvojena lokalna sistema: Ostrovica – Kulen Vakuf – Donji Lapac (Rep. Hrvatska), a zatim Toplica – Klisa –Orašac  i nedovršeni sistem Gata. Ukupna dužina vodovodne mreže kojom upravlja preduzeće iznosi 736 km.Kanalizacioni sistem grada Bihaća izgradjen je manjim dijelom prije rata prema tadašnjoj projektnoj dokumentaciji koja predvidja mješoviti tip odvodnje oborinskih i otpadnih voda kroz dva glavna kolektora A0 i B0. Oko 75 % stanovništva i dalje koristi neadekvatne septičke jame koje, u najvećem broju slučajeva, ne zadovoljavaju ni minimum tehničkih uslova. U toku je provodjenje značajnih aktivnosti na rješavanju ove problematike i sa velikom sigurnošću može se očekivati napredak u oblasti odvodnje i tretmana otpadnih voda.

J.P. Vodovod d.o.o. Bihać danas ima redovno uposlenih 136 radnika, sa prosječnom platom od oko 726,00 KM.