Obavijest o kvaliteti vode na dan: 26.06.2020.

26 Juni 2020

Voda je zdravstveno ispravna, na dan 26. 06. 2020.