Vizija, Misija i Ciljevi

Vizija, Misija i Ciljevi

Vizija

Želja nam je postati jednim od vodećih preduzeća u djelatnostima javnog vodosnabdijevanja, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda kantona, države, regiona, i biti među prvima u Republici Bosni i Hercegovini po kvaliteti pružanih usluga, te doprinijeti podizanju kvalitete življenja građana na područjima navedenih djelatnosti. 

JP "Vodovod" d.o.o. ima viziju da uspostavlja cjeloviti, objedinjeni i učinkoviti sistem javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Grada Bihaća.


Misija

Misija JP "Vodovod" d.o.o. Bihać je da vlastitim znanjem i djelovanjem, sadašnjim i budućim korisnicima osigura kontinuirano, sigurno, kvalitetno javno vodosnabdijevanje pitkom vodom, visoke kvalitete uz opravdanu cijenu, kao i odvodnju otpadnih voda.

Uz stalni cilj zaštite voda i okoliša, a time i zaštitu zdravlja i sigurnosti ljudi uz poticanje lokalne zajednice na našem području i potporu šire društvene zajednice, suradnju s bosanskohercegovačkim i europskim institucijama, JP "Vodovod" d.o.o. Bihać stalno unapređuje vodosnabdijevanje, i održavanje savremenih sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.


Ciljevi

  • Osigurati u svakom trenutku dovoljne količine zdrave pitke i tehnološke vode,
  • Ostvariti zadovoljstvo kupaca visokom kvalitetom usluga, uz prikladnu cijenu u svim djelatnostima,
  • Brinuti o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda i ostalim djelatnostima vezanim za zaštitu okoliša,
  • Pratiti tehnološki razvitak struke i biti među nositeljima novina u tom području,
  • Približiti svoje poslovanje korisnicima usluga, zainteresiranoj javnosti i ukupnoj javnosti,
  • Povećati učinkovitost kroz dobro unutarnje upravljanje, upravljanje i razvoj ljudskih potencijala, uključujući i stalno stručno usavršavanje, pravilnu i pravičnu preraspodjelu radnih zadataka,
  • U sklopu strategije preduzeća i brige za zadovoljstvo zaposlenika, pružiti zaposlenicima priliku za team building, druženje, opuštanje i međusobno povezivanje,
  • Nastaviti ostvariti uravnoteženo pravilno, svrhovito, učinkovito, ekonomično i transparentno financijsko poslovanje.

  • Podijeli