Riječ direktora

Direktor JP "Vodovod" d.o.o. Bihać, Mirsad Hadžihasanović o poslovanju Preduzeća, obnovi vodovodnog sistema i nelegalnim priključcima, usklađivanju cijena usluga vodosnabdijevanja, naplati potraživanja, kvalitetu vode, vodnim potencijalima i resursima. 

"Moramo konstantno ulagati u vodovodni sistem, inače rizikujemo da budućim generacijama ostavimo jedan zaista urušen sistem." Između ostalog, istaknuo je da "JP "Vodovod" d.o.o. Bihać, uspješno izvršava svoju osnovnu funkciju, što znači da je obezbijedilo kontinuirano snabdijevanje građana vodom za piće, te pružilo usluge uredne odvodnje otpadnih voda", kazao je Mirsad Hadžihasanović, novi direktor JP "Vodovod" d.o.o. Bihać. 

Mirsad Hadžihasanović, dipl. oec.

Mirsad Hadžihasanović, dipl. oec.


(Poslovanje Preduzeća, obnova vodovodnog sistema i nelegalni priključci)

Direktor je istakao da prioriteti u narednoj i narednim godinama trebaju biti obnova i modernizacija kompletnog vodoopskrbnog sistema, koji je, kako je kazao, u proteklim godinama unaprijeđen i stabilizovan, ali i da je vrijeme da se napravi dobar iskorak u odnosu na ranije periode.

Voda je dragocjena i kad je ima napretek, ali zato svaka nepotrebno izgubljena litra u konačnici znači neracionalno gospodarenje tim najvažnijim resursom. Bihać, nasreću, ima dovoljno vode, ali su i svakodnevni gubici značajni.

Zbog čega se to dešava, postoje brojni razlozi: od starih dijelova vodoopskrbne mreže, do visokog tlaka u cjevovodima koji prouzrokuje česta pucanja cijevi, bespravnih priključaka na vodovodnu mrežu, kao i učestale krađe vode. 

Govoreći o gubicima vode direktor Hadžihasanović je kazao, da je jedan od glavnih faktora zastarjelost cjevovoda. Stoga je prioritetni zadatak sanacija i optimalizacija vodoopskrbne mreže, kako bi se gubici vode sveli na europski standard 15-18%. 

Nama je potreban značajniji i kontinuiran ciklus većih ulaganja da bismo imali značajnija smanjenja gubitaka u vodovodnom sistemu. 

Ukratko, potrebna nam je "rehabilitacija urbanog vodosistema". To znači da valja rekonstruirati stare i izgraditi nove magistralne i lokalne cjevovode, rezervoare i sve ostalo što je neophodno kako bi se racionalno i optimalno gospodarilo pitkom vodom.

Uzimajući u obzir eksploatacioni i amortizacioni vijek trajanja cjevovoda od 50 godina, trebalo bi svake godine izmjeniti 2% dotrajale vodovodne mreže. Za cca 297 km priključne i 503 km glavne vodovodne mreže u vodovodnom sistemu Bihaća to iznosi oko 16 km godišnje. Taj proces je u toku, i u njega će se u narednim godinama morati uložiti značajna sredstva. Tako ćemo imati ne samo zdravu i kvalitetnu vodu nego i vodu s kojom će se postupati u maniri dobrog i brižnog gospodara.

Nažalost, u nekim dijelovima grada vodovodna mreža je iz 60-tih godina prošlog stoljeća i naravno da je njihov vijek na neki način eksploatisan. Građane uvijek brinu i azbestno-cjementni cjevovodi kojih još uvijek ima upravo zbog starosti naše mreže. 

Sa zdravstvenog aspekta nema nikakvih smetnji da još neko vrijeme funkcionišu i da budu u sistemu, međutim, realno ti cjevovodi moraju biti zamijenjeni nakon tridesetak godina. 

E sada, ovo usklađivanje cijene vode omogućava nam da u dogledno vrijeme planiramo i realiziramo rekonstrukciju, i zanavljanje određenih dijelova mreže i na taj način dodatno poboljšamo vodosnabdijevanje. Bez obzira na dosta teške uvjete, već smo u prethodnom periodu uspjeli modernizirati neke segmente, poput pumpi na rezervoarima i dijela terensko-voznog parka. Uz pomoć Grada Bihaća, nedavno smo realizirali i postavljanje nove cjevovodne mreže u dijelu ulice "Dr. Irfana Ljubijankića", što je izuzetno vrijedan projekat, dodao je Hadžihasanović.  

Kazao je još, da se sistem stavlja pod kontrolu kada su u pitanju nelegalni priključci na vodovodnu mrežu, iako i dalje ima veliki broj slučajeva građana koji se nelegalno priključuju na vodovodnu mrežu i koji se ne sankcioniraju. 

Ideja direktora Hadžihasanovića je da se na višim instancama usvoji i sprovede legalizacija nelegalnih priključaka na vodovodnu mrežu, kojom bi se omogućilo da svi građani dobijaju pitku vodu sa legalno dovedenih priključaka.

Direktor Hadžihasanović je podsjetio da je u skorijem planu i realizacija rekonstrukcije još 10 kilometara nove vodovodne mreže. Paralelno s tim, pokrenućemo inicijativu za pregovore i sa Vladom USK-a, sa resornim Ministarstvom, i kontinuirano apelovati da se što više u budućnosti, i u Budžetu za 2025. godinu, planira za ulaganje u vodovodnu infrastrukturu. Nadam se da će ti pregovori uroditi plodom i da ćemo već u narednoj godini imati jedan novi zamah, i pored novih 10 kilometara rekonstrukcije vodovodnog sistema, očekujem da to bude dosta značajnije, kazao je direktor Hadžihasanović.


(Usklađivanje cijena usluga vodosnabdijevanja) 

Na pitanje kako je na građane utjecalo usklađivanje cijena vode koju isporučuje JP "Vodovod" d.o.o. građanima, direktor Hadžihasanović je kazao: "Predstavnici tadašnjeg rukovodstva Javnog preduzeća Vodovod odluku o usklađivanju cijena njihovih usluga su smatrali neophodnom, ali i zaista nužnom mjerom. Razumijemo da su ljudi jako osjetljivi kad je u pitanju poskupljenje cijena, posebno u ovim uvjetima gdje imate abnormalno i generalno poskupljenje svih cijena. Premda su stavovi građana bili podijeljeni, mi nismo mogli zadržati cijenu usluga jer su svi vodomaterijali, električna energija, gorivo, i sve što je potrebno da bi naši građani dobili kontinuiranu isporuku vode za piće u svoje kuće, stanove, poslovne prostore, iziskuju mnogo veće troškove od onih iz 2011. godine, kada je posljednji put urađena korekcija cijene vode." 

Na 37. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Bihać, 12. septembra 2023. godine, donešena je odluka o usklađivanju cijene pitke vode, odnosno uvođenju naknade za prečišćavanje otpadnih voda. Građani će umjesto dosadašnjih 0,94 KM, plaćati 1,20 KM za kubni metar potrošene pitke vode, dok će se novouvedena naknada za prečišćavanje otpadnih voda u iznosu 0,40 KM odnositi na one koji su priključeni na ovaj sistem. Naime, Preduzeće je snizilo cijenu mjernog mjesta sa 1.50 KM na 1,38 KM, dok je fiksni dio 2,12 KM. 

Usklađivanje cijena u ovom slučaju se odnose samo na fizička lica, dok cijena za pravna lica ostaje u iznosu 1,70 KM po kubnom metru potrošene vode. 

Dakle, djelimično je primijenjena metodologija za obračun cijena, tako da je ovaj dio usklađivanja za fizička lica (sa 0,94 KM - na 1,20 KM) takozvani varijabilni dio cijene, kojim pokrivamo operativne troškove. 

Sada dodatno uvodimo trošak rekonstrukcije održavanja mreže, kako bi ta financijska sredstva dobijena na osnovu usklađivanja cijene, namjenski usmjerili u rekonstrukciju vodovodne mreže i što kvalitetnije vodosnabdijevanje građana Bihaća i okolice, izjavio je Hadžihasanović. 

Podsjetiću, da je korekcija cijene vode od 26 feninga minimalna u odnosu na druge kantone, i to nakon više od 12 godina stagnacije cijene vode na USK-u. 

Više puta smo isticali kako je cijena vode na našem kantonu, a u odnosu na većinu drugih kantona preniska, i da je korekcija cijene vode zaista bila neophodna radi opstojnosti Preduzeća i daljnjeg funkcionisanja.

Prijedlog koji je dostavljen Gradskom vijeću je usvojen, kao i optimalna cijena koja je adekvatna za održavanje kompletnog vodovodnog i kanalizacionog sistema, kazao je direktor Hadžihasanović. 


(Naplata potraživanja od fizičkih i pravnih lica)

Hadžihasanović je naveo da je naplata potraživanja veoma značajna za održivo poslovanje preduzeća i direktno utiče na cijenu usluge. Zbog toga se permanentno ulažu veliki napori za što bolju naplatu izvršenih usluga, i u proteklih nekoliko godina su ostvareni srednje dobri rezultati.

Ovom prilikom se zahvaljujem svim savjesnim građanima i privrednim subjektima, koji redovnim izmirivanjem svojih obaveza najviše doprinose kvalitetnom funkcionisanju sistema. 

Iznos potraživanja se kontinuirano smanjuje, ali je on još uvijek visok. Sva neizmirena potraživanja Preduzeće utužuje sudskim putem u skladu sa Zakonom, a dinamika naplate tih potraživanja zavisi od dinamike rješavanja tih predmeta na nadležnom sudu. Kod Općinskog suda Bihać se trenutno rješava više od 8.000 takvih predmeta. Jedan dio se odnosi i na potraživanja koje je Preduzeće prijavilo u stečajne mase firmi koje su u postupku stečaja.


(O kvalitetu vode, vodnim potencijalima i resursima)

Kako je vodovodna djelatnost na prostorima općine Bihać ušla u svoje drugo stoljeće, o čemu postoji niz pojedinačnih pisanih i drugih dokaza, cilj nam je građanima pojasniti da se u Bihaćkom vodovodu velika pažnja posvećuje kontroli kvaliteta vode, zbog njenog značaja za zdravlje svih Bišćana, i okolnih stanovnika.

Provjeravanje kvaliteta osnovne životne namirnice za piće, pripremanje hrane i obavljanje osnovnih higijenskih potreba ljudi velika je odgovornost i obaveza koju svakodnevno obavlja i ispunjava naše Preduzeće.

S obzirom na to da se u posljednje vrijeme mnogo govorilo o uzorcima flaširane vode koji nisu ispunili sve zahtjeve zdravstvene ispravnosti za konzumaciju, direktor Hadžihasanović je kazao da građani ne treba da brinu kada je u pitanju kvalitet vode koju JP "Vodovod" d.o.o. Bihać, isporučuje svojim korisnicima, da je kontrola kvaliteta vode za piće u Bihaćkom vodovodu višestepena i veoma rigorozna, da je zdravstveno ispravna, te da se svakodnevno vrši kontrola ispravnosti vode. 

Direktor Hadžihasanović je naglasio, da je voda iz bihaćkog vodovodnog sistema prema rezultatima fizičko-hemijske analize i sa aspekta mikrobiološke analize higijenski ispravna i zdravstveno bezbjedna za piće, te odgovara propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, Zavoda za javno zdravstvo, koji je usaglašen sa relevantnim međunarodnim standardima.

Još je dodao, da zahvaljujući bogatoj historiji bihaćkog vodovoda i tradiciji organiziranog vodosnabdijevanja, čiji nastanak seže u daleku 1907. godinu, još u vrijeme austrougarske vlasti, građani ovog grada mogu se pohvaliti da piju vodu izuzetnog kvaliteta. Ovome svakako pogoduje i struktura tla ličko-plješevičkog kraškog sistema, odakle potječu najveća i najznačajnija izvorišta Privilica i Klokot, koji napajaju grad Bihać pitkom vodom.

U JP. "Vodovod" d.o.o. Bihać, se od samih početaka tj. od prvog vodovoda u Žegaru, vodovoda sa izvorištem Privilica i vodovoda Klokot, koji sa svojim vodovodnim prstenom povezuje sva veća i manja izvorišta, budno prati kvalitet vode, a za proteklih 116 godina postojanja uspio je u potpunosti da zadovolji potrebe za vodom svih svojih građana, potrošača i ostalih korisnika usluga. Do tog cilja se nije došlo nimalo jednostavno i preko noći, o čemu govore pisani i fotodokumentirani sadržaji.

Kako se Bihać širi i razvija u svakom pogledu, s rastom broja stanovnika zasigurno će rasti i potreba za daljim razvijanjem, dogradnjom i moderniziranjem sadašnjeg gradskog vodovoda. To neće biti naročit problem, jer se zna da Bihać na sadašnjoj razvojnoj razini već ima moderan vodovodni sistem koji će, uz stalno praćenje i primjenu najnovijih tehničko-tehnoloških rješenja, i ubuduće svojim kvalitetom i kvantitetom zadovoljavati potrebe građana za vodom, "izvorom života". 

Značajno je i saznanje da Bihać ima vodne potencijale i resurse koji nam garantiraju sigurnu i svijetlu zajedničku budućnost. Međutim, postavlja se pitanje jesmo li svjesni tog blaga na kojem sjedimo? Jesmo li svjesni tog života koji nam je darovan?

S druge strane, jesmo li svjesni i mnoštva rizika koji sutra to blago mogu pretvoriti u bezvrijednu tekućinu, ako ne budemo dovoljno odgovorni i pametni? Ako doista ne shvatimo da "voda u stvari nema cijenu".

Na kraju je poručio, "priroda nam je to blago dala, i dužni smo ga sačuvati i za generacije koje dolaze."

  • Podijeli