Reklamacije

Reklamacije

Poštovani potrošači,

Želite li da izvršite reklamaciju?

Reklamacije se podnose pisanim putem 15 dana od prijema računa za protekli mjesec, lično u Službi za odnose sa korisnicima JP "Vodovod" d.o.o. Bihać, ili elektronskim putem. Ako dolazite lično u preduzeće adresa je: Ivana Frane Jukića 13, a ako se obraćate elektronskim putem naša e-mail adresa je vodovod@vodovod-bihac.ba 

Obrazac Izjave za reklamacije putem elektronske pošte (fizička i pravna lica), možete direktno preuzeti klikom na link ispod.


  • Podijeli