Prijava kvara

Prijava kvara

Poštovani potrošači,

Želite li da prijavite kvar na vodovodnoj mreži?

Kvarove na vodovodnoj mreži možete prijaviti lično u Službi tehničke pripreme i razvoja JP "Vodovod" d.o.o. Bihać, elektronskim putem ili na broj telefona. 

Ako dolazite lično u preduzeće adresa je: Ivana Frane Jukića 13, a ako se obraćate elektronskim putem naša e-mail adresa je, vodovod@vodovod-bihac.ba ili putem telefona: 

- Služba tehničke pripreme i razvoja: +387 (0)37 318-257)  

- JP "Vodovod" d.o.o. Bihać: +387 (0)37 318-250

  • Podijeli