Organi preduzeća

Uprava

Mirsad Hadžihasanović, dipl. oec. - direktor

Mirsad Hadžihasanović, dipl. oec. - direktor

Amir Malkoč, BA ing. cestovnog prometa - izvršni direktor za tehničke poslove

Amir Malkoč, BA ing. cestovnog prometa - izvršni direktor za tehničke poslove

Aljoša Bobić, BA prava - izvršni direktor za zajedničke poslove

Aljoša Bobić, BA prava - izvršni direktor za zajedničke poslove

Nadzorni odbor

 1. Adnan Mešanović - predsjednik Nadzornog odbora, 
 2. Nihad Šušnjar, član Nadzornog odbora,
 3. Jasmina Ibrahimpašić, član Nadzornog odbora.

Skupština društva

 1. Adisa Eminoglu - predsjednik Skupštine društva, 
 2. Alen Delić, član Skupštine društva,
 3. Damir Abdagić, član Skupštine društva,
 4. Ćamil Medanović, član Skupštine društva,
 5. Hasib Sulić, član Skupštine društva.

Odbor za reviziju

 1. Anela Beganović, predsjednik Odbora za reviziju,
 2. Irma Kurić, član Odbora za reviziju,
 3. Adnan Redžić, član Odbora za reviziju.
 • Podijeli