Kontakt

Ul.Ivana Frane Jukića b.b.,
77000, Bihać, BiH

+387 (0) 37 318 250

+387 (0) 37 350 614

vodovod@vodovod-bihac.ba

Direktni kontakti

Mirsad Hadžihasanović, dipl. oec.

Direktor

Tel: +387 37 318 261 lokal (230)

E-mail: mirsad.hadzihasanovic@vodovod-bihac.ba


Amir Malkoč, BA ing. cestovnog prometa

Izvršni direktor za tehničke poslove

Tel: +387 37 318 252 lokal (221) 

E-mail: amir.malkoc@vodovod-bihac.ba

Aljoša Bobić, BA prava

Izvršni direktor za zajedničke poslove

Tel: +387 37 318 266 lokal (235) 

E-mail: aljosa.bobic@vodovod-bihac.ba 


Jasmina Ćehajić-Bećiragić, dipl. pravnik

Sekretar Društva

Tel: +387 37 318 251 lokal (220)

E-mail:  jasmina.cehajic@vodovod-bihac.ba


Vlado Franjić, dipl. ing. maš.

Rukovodilac Službe održavanja vodovodne, kanalizacione mreže i osnovnih sredstava

Tel: +387 37 318 256 lokal (225)

E-mail: vlado.franjic@vodovod-bihac.ba


Alma Demirović, dipl. pravnik

Rukovodilac Službe za odnose sa korisnicima

Tel: +387 37 318 264 lokal (233)

E-mail: elvira.felic@vodovod-bihac.ba

Elvir Čelebić, ing. građ.

Rukovodilac Službe zahvatanja i distribucije vode

Tel: +387 62 331 615

E-mail: elvir.celebic@vodovod-bihac.ba


Nermina Čelebić, dipl. oec.

Rukovodilac Službe za finansije i računovodstvo

Tel: +387 37 318 254 lokal (223)

E-mail: nermina.celebic@vodovod-bihac.ba

Fahrudin Handukić, dipl. ing. maš.

Rukovodilac Službe tehničke pripreme i razvoja

Tel: +387 37 318 263 lokal (232)

E-mail: fahrudin.handukic@vodovod-bihac.ba


Ivana Findrik, dipl. pravnik

Rukovodilac Službe za opće i pravne poslove

Tel: +387 37 318 253 lokal (222)

E-mail: ivana.findrik@vodovod-bihac.ba


Alma Selimović, BA ing. el.

Rukovodilac Službe postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Tel: +387 61 965 442

E-mail: alma.selimovic@vodovod-bihac.ba

Amir Plavulj, mr. uprave

Rukovodilac Službe unutrašnje zaštite

Tel: +387 37 318 263 lokal (232)

E-mail: amir.plavulj@vodovod-bihac.ba