Obavijest o kvaliteti vode na dan: 24.06.2020.

24 Juni 2020

Voda je zdravstveno ispravna, na dan 24. 06. 2020.