Organi upravljanja društva:

Skupština društva:

1.    Štrkljević Emina –predsjednik;
2.    Hrnjica Damir –član;
3.    Sulić Hasib -član;
4.    Toromanović Melinda –član;
5.    Keškić Merhud –član.

Nadzorni odbor:

1.    Mažar Luka –predsjednik;
2.    Hafizović Emir –član;
3.    Šarganović Senad –član.

Odbor za reviziju:
1.    Kurić Ismeta – predsjednik;
2.    Omerdić Danijela – član;
3.    Dujmović Jasmina – član.

 

Prijava kvara, primjedbe na rad, upit za stanje računa