Obavijest o kvaliteti vode na dan: 26.06.2020.

Voda je zdravstveno ispravna, na dan 26. 06. 2020.

Obavijest o kvaliteti vode na dan: 24.06.2020.

Voda je zdravstveno ispravna, na dan 24. 06. 2020.

Obavijest o kvaliteti vode na dan: 19.06.2020.

Voda je zdravstveno ispravna, na dan 19. 06. 2020.

Obavijest o kvaliteti vode na dan: 02.04.2020.

Voda je zdravstveno ispravna, na dan 02. 04. 2020.

Obavijest o kvaliteti vode na dan: 01.04.2020.

Voda je zdravstveno ispravna, na dan 01. 04. 2020.

Obavijest o kvaliteti vode na dan: 31.03.2020.

Voda je zdravstveno ispravna, na dan 31. 03. 2020.

Obavijest o kvaliteti vode na dan: 30.03.2020.

Voda je zdravstveno ispravna, na dan 30. 03. 2020.

Obavijest o kvaliteti vode na dan: 27.03.2020.

Voda je zdravstveno ispravna, na dan 27. 03. 2020.

Obavijest o kvaliteti vode na dan: 26.03.2020.

Voda je zdravstveno ispravna, na dan 26. 03. 2020.

Prijava kvara, primjedbe na rad, upit za stanje računa