Obavijest o kvaliteti vode na dan: 12.07. 2019.

12 Juli 2019

 

 

Prijava kvara, primjedbe na rad, upit za stanje računa